STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 01/2018/TT-VPCP Ban hành
23/11/2018
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
2 403/TB-VPCP Ban hành
18/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý iv năm 2018
3 404/TB-VPCP Ban hành
18/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao
4 399/TB-VPCP Ban hành
16/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT kể từ ngày luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành
5 394/TB-VPCP Ban hành
10/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
6 8406/VPCP-ĐMDN Ban hành
05/09/2018
V/v điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg
7 285/TB-VPCP Ban hành
09/08/2018
Tông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, gi
8 511/TB-VPCP Ban hành
01/11/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”
9 02/2017/TT-VPCP Ban hành
31/10/2017
Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
10 505/TB-VPCP Ban hành
27/10/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán các Dự án vay vốn ADB; đánh giá tác động của các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi lên nợ công giai đoạn 2018-2020
( 77 Files )     Trước         Sau