Văn bản: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Tên văn bản: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 04/05/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 134/TB-VPCP
Người ký: Trần Văn Sơn
Hiệu lực văn bản: