Văn bản: Công điện 8149/CĐ-VPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện

Tên văn bản: Công điện 8149/CĐ-VPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 07/11/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 07/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 8149/CĐ-VPCP
Người ký: Trần Văn Sơn
Hiệu lực văn bản: