STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
21 191/TB-VPCP Ban hành
14/04/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại phiên họp ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm 2017
22 188/TB-VPCP Ban hành
13/04/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp quý I năm 2017
23 181/TB-VPCP Ban hành
05/04/2017
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án của Bộ kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh ngh
24 38/2017/NĐ-CP Ban hành
04/04/2017
Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
25 160/TB-VPCP Ban hành
24/03/2017
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
26 133/TB-VPCP Ban hành
14/03/2017
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu ô tô
27 127/TB-VPCP Ban hành
10/03/2017
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng
28 1861/VPCP-KTTH Ban hành
01/03/2017
V/v quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
29 1865/VPCP-KTTH Ban hành
01/03/2017
V/v xử lý kiến nghị về thuế xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng thép
30 1763/VPCP-ĐMDN Ban hành
28/02/2017
V/v thực hiện công bố thông tin của DNNN
( 77 Files )     Trước         Sau