STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 31/2022/TT-BCT Ban hành
08/11/2022
Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban h
2 1377/QĐ-BCT Ban hành
12/07/2022
Quyết định 1377/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa (Vụ việc ER01.AD03) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3 10/2022/TT-BCT Ban hành
01/06/2022
Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
4 08/2022/TT-BCT Ban hành
20/05/2022
Thông tư số 08/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
5 820/QĐ-BCT Ban hành
29/04/2022
Quyết định 820/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6 5/VBHN-BCT Ban hành
15/03/2022
Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
7 25/2021/TT-BCT Ban hành
20/12/2021
Thông tư số 25/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
8 19/2021/TT-BCT Ban hành
23/11/2021
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
9 7101/BCT-TTTN Ban hành
10/11/2021
Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
10 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ Ban hành
06/09/2021
Quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
( 100 Files )     Trước         Sau