Facebook Twitter youtube Tiktok
STT Số công văn Ngày Nội dung
1 14/2023/TT-BCT Ban hành
14/06/2023
Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thuỷ điện và vận hành khai thác công trình thuỷ điện
2 1429/QĐ-BCT Ban hành
14/06/2023
Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
3 3620/BCT-TTTN Ban hành
12/06/2023
Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
4 1062/QĐ-BCT Ban hành
04/05/2023
Quyết định quy định về giá bán điện
5 08/2023/TT-BCT Ban hành
01/03/2023
Thông tư 08/2023/TT-BCT sửa đổi quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương
6 31/2022/TT-BCT Ban hành
08/11/2022
Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban h
7 1377/QĐ-BCT Ban hành
12/07/2022
Quyết định 1377/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa (Vụ việc ER01.AD03) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8 10/2022/TT-BCT Ban hành
01/06/2022
Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
9 08/2022/TT-BCT Ban hành
20/05/2022
Thông tư số 08/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
10 820/QĐ-BCT Ban hành
29/04/2022
Quyết định 820/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
( 106 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động