Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 18/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 404/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực