Văn bản: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tên văn bản: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 23/11/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 06/01/2019
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 01/2018/TT-VPCP
Người ký: Mai Tiến Dũng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực