Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 10/10/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 394/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực