Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý iv năm 2018

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý iv năm 2018
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 18/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 403/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực