Facebook Twitter youtube Tiktok
STT Số công văn Ngày Nội dung
1 922/QĐ-BTTTT Ban hành
20/05/2022
Quyết định 922/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hàn
2 27/2021/TT-BYT Ban hành
20/12/2021
Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
3 21/2021/TT-BGTVT Ban hành
26/09/2021
Thông tư số 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
4 02/2021/QĐ-KTNN Ban hành
20/08/2021
Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
5 49/CT-BTTTT Ban hành
18/08/2021
Chỉ thị 49/CT-BTTTT năm 2021 về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6 3993/QĐ-BYT Ban hành
18/08/2021
Quyết định 3993/QĐ-BYT năm 2021 ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7 11/2021/TT-BTNMT Ban hành
06/08/2021
Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
8 3638/QĐ-BYT Ban hành
30/07/2021
Quyết định 3638/QĐ-BYT năm 2021 về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9 08/2021/TT-BGTVT Ban hành
19/04/2021
Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
10 06/2021/TT-BGTVT Ban hành
06/04/2021
Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
( 1,095 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động