STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 74/2020/TT-BTC Ban hành
10/08/2020
Thông tư số 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ
2 49/2020/TT-BTC Ban hành
01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm
3 50/2020/TT-BTC Ban hành
01/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
4 48/2020/TT-BTC Ban hành
29/05/2020
Ban hành Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia
5 46/2020/TT-BTC Ban hành
27/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
6 43/2020/TT-BTC Ban hành
26/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
7 44/2020/TT-BTC Ban hành
26/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kỉnh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có đỉều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá
8 45/2020/TT-BTC Ban hành
26/05/2020
Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
9 41/2020/TT-BTC Ban hành
18/05/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
10 39/2020/TT-BTC Ban hành
15/05/2020
Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
( 795 Files )     Trước         Sau