STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 1085/CĐ-TTg Ban hành
11/11/2022
Công điện số 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
2 93/2022/NĐ-CP Ban hành
07/11/2022
Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
3 59/2022/NĐ-CP Ban hành
05/09/2022
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử
4 38/2022/NĐ-CP Ban hành
12/06/2022
Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
5 32/2022/NĐ-CP Ban hành
21/05/2022
Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
6 24/NQ-CP Ban hành
03/03/2022
Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2022 về Tờ trình của Chính phủ về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020
7 23/NQ-CP Ban hành
02/03/2022
Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền do Chính phủ ban hành
8 17/NQ-CP Ban hành
09/02/2022
Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
9 14/NQ-CP Ban hành
05/02/2022
Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2022 về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành
10 11/NQ-CP Ban hành
30/01/2022
Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành
( 846 Files )     Trước         Sau