STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 32/2022/NĐ-CP Ban hành
21/05/2022
Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
2 24/NQ-CP Ban hành
03/03/2022
Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2022 về Tờ trình của Chính phủ về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020
3 23/NQ-CP Ban hành
02/03/2022
Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền do Chính phủ ban hành
4 17/NQ-CP Ban hành
09/02/2022
Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
5 14/NQ-CP Ban hành
05/02/2022
Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2022 về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành
6 11/NQ-CP Ban hành
30/01/2022
Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành
7 128/2021/NĐ-CP Ban hành
30/12/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
8 125/2021/NĐ-CP Ban hành
28/12/2021
Nghị định số 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
9 121/2021/NĐ-CP Ban hành
27/12/2021
Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
10 111/2021/NĐ-CP Ban hành
09/12/2021
Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
( 842 Files )     Trước         Sau