STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 23/2019/QĐ-TTg Áp dụng
27/06/2019
Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
2 163/2018/QĐ-TTg Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
3 163/2018/QĐ-TTg Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
4 162/2018/NĐ-CP Áp dụng
30/11/2018
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
5 48/2018/QĐ-TTg Áp dụng
29/11/2018
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
6 161/2018/NĐ-CP Áp dụng
29/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
7 160/2018/NĐ-CP Áp dụng
29/11/2018
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
8 159/2018/NĐ-CP Áp dụng
28/11/2018
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
9 47/2018/QĐ-TTg Áp dụng
26/11/2018
Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,
10 158/2018/NĐ-CP Áp dụng
22/11/2018
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
( 739 Files )     Trước         Sau