STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 17/2020/NĐ-CP Áp dụng
05/02/2020
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
2 15/2020/NĐ-CP Áp dụng
03/02/2020
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
3 15/2020/NĐ-CP Áp dụng
03/02/2020
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
4 16/2020/NĐ-CP Áp dụng
03/02/2020
Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
5 5/CT-BTTTT Áp dụng
02/02/2020
CHỈ THỊ 5/CT-BTTTT NĂM 2020 VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
6 156/CĐ-TTg Áp dụng
02/02/2020
CÔNG ĐIỆN 156/CĐ-TTG NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
7 42/TB-TCT Áp dụng
01/02/2020
THÔNG BÁO 42/TB-TCT NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
8 225/QĐ-BYT Áp dụng
31/01/2020
QUYẾT ĐỊNH 225/QĐ-BYT NĂM 2020 VỀ THÀNH LẬP ĐỘI CƠ ĐỘNG PHẢN ỨNG NHANH CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (NCOV) DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
9 06/CT-TTg Áp dụng
31/01/2020
CHỈ THỊ 06/CT-TTG NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG TRƯỚC CÁC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP MỚI CỦA DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
10 05/2020/QĐ-TTg Áp dụng
31/01/2020
Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
( 3,988 Files )     Trước         Sau