STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 38/2022/NĐ-CP Ban hành
12/06/2022
Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
2 32/2022/NĐ-CP Ban hành
21/05/2022
Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
3 08/2022/TT-BCT Ban hành
20/05/2022
Thông tư số 08/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
4 922/QĐ-BTTTT Ban hành
20/05/2022
Quyết định 922/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hàn
5 147/TB-VPCP Ban hành
18/05/2022
Thông báo số 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
6 3042/VPCP-KGVX Ban hành
17/05/2022
Công văn số 3042/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ: V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
7 28/2022/TT-BTC Ban hành
17/05/2022
Thông tư số 28/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tà
8 134/TB-VPCP Ban hành
04/05/2022
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
9 820/QĐ-BCT Ban hành
29/04/2022
Quyết định 820/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10 422/QĐ-TTg Ban hành
04/04/2022
Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
( 4,250 Files )     Trước         Sau