Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT kể từ ngày luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT kể từ ngày luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 16/10/2018
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 16/10/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 399/TB-VPCP
Người ký:
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực