STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 156/CĐ-TTg Áp dụng
02/02/2020
CÔNG ĐIỆN 156/CĐ-TTG NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
2 06/CT-TTg Áp dụng
31/01/2020
CHỈ THỊ 06/CT-TTG NĂM 2020 VỀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG TRƯỚC CÁC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP MỚI CỦA DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
3 05/2020/QĐ-TTg Áp dụng
31/01/2020
Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước
4 05/CT-TTg Áp dụng
28/01/2020
CHỈ THỊ 05/CT-TTG NĂM 2020 VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
5 19/2011/QĐ-TTg Áp dụng
08/06/2011
Về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh
6 149/2005/QĐ-TTg Áp dụng
16/11/2010
Thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
7 103/2009/QĐ-TTg Áp dụng
12/08/2009
QĐ 103/2009/QĐ-TTg V/v Thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử
( 7 Files )     Trước         Sau