STT Số công văn Ngày ban hành Nội dung
1 91/2020/NĐ-CP Ban hành
14/08/2020
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
2 23/2020/QĐ-TTg Ban hành
14/08/2020
Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020
3 18/2020/QĐ-TTg Ban hành
10/06/2020
Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
4 17/2020/QĐ-TTg Ban hành
29/05/2020
Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 645/QĐ-TTg Ban hành
15/05/2020
Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025
6 16/2020/QĐ-TTg Ban hành
15/05/2020
Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
7 20/CT-TTg Ban hành
07/05/2020
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
8 15/2020/QĐ-TTg Ban hành
24/04/2020
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
9 14/2020/QĐ-TTg Ban hành
08/04/2020
Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
10 13/2020/QĐ-TTg Ban hành
06/04/2020
QUYẾT ĐỊNH 13/2020/QĐ-TTG VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
( 29 Files )     Trước         Sau