Hải quan TPHCM: Thông quan hàng hóa đạt gần 80  tỷ USD

Trong tháng 7, lượng hàng hóa XNK do Cục Hải quan TPHCM làm thủ tục thông quan đạt gần 13 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch hàng hóa đơn vị này thực hiện thông quan trong 7 tháng năm 2021 đạt xấp xỉ 80 tỷ USD.

Số công văn Ngày Nội dung
3638/QĐ-BYT Áp dụng
30/07/2021
Quyết định 3638/QĐ-BYT năm 2021 về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
1373/QĐ-TTg Áp dụng
30/07/2021
Quyết định 1373/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
76/2021/NĐ-CP Áp dụng
28/07/2021
Nghị định số 76/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chí phân loại cảng biển
14/2021/QH15 Áp dụng
26/07/2021
Nghị quyết số 14/2021/QH15 của Quốc hội : Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/2021/QH15 Áp dụng
26/07/2021
Nghị quyết số 10/2021/QH15 của Quốc hội : Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi