Ứng dụng cảnh báo chống ùn tắc hàng ở cửa khẩu chính thức vận hành từ 27/1

Chức năng cảnh báo chống ùn tắc được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính triển khai với sự phối hợp của Tổng cục đường bộ, Bộ Giao thông vận tải.

Số công văn Ngày Nội dung
132/QĐ-TTg Áp dụng
26/01/2022
Quyết định số 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
128/2021/NĐ-CP Áp dụng
30/12/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
125/2021/NĐ-CP Áp dụng
28/12/2021
Nghị định số 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
121/2021/NĐ-CP Áp dụng
27/12/2021
Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
121/2021/TT-BTC Áp dụng
24/12/2021
Thông tư số 121/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi