Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được ban hành

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Số công văn Ngày Nội dung
143/NQ-CP Áp dụng
04/10/2020
NGHỊ QUYẾT 143/NQ-CP NĂM 2020 PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
1499/QĐ-TTg Áp dụng
03/10/2020
QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2021 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
141/NQ-CP Áp dụng
03/10/2020
NGHỊ QUYẾT 141/NQ-CP NĂM 2020 BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 24/2016/QH14 VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
140/NQ-CP Áp dụng
02/10/2020
NGHỊ QUYẾT 140/NQ-CP NĂM 2020 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 55-NQ/TW VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
91/2020/NĐ-CP Áp dụng
14/08/2020
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Nóng!
Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu Motor máy nén viên thay thế Motor cũ sắp hỏng, phục vụ dây chuyền sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có thanh toán cho người bán. Chi tiết kỹ thuật của Motor như sau: - Công suất: 7.5kW - Tần số: 42 Hz - Chế độ hoạt động: S1 - Motor không đồng bộ, dòng điện AC 5.5 Vrms 10kHz - Động cơ IEC EN60034 - IP54, 360V, 17.5A, 1200/min, IO 8.0 A - 3BIMET.150oC Vậy chúng tôi có được miễn kiễm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng hay không? Xin cảm ơn!
Em có câu hỏi kính gởi Quý báo hỗ trợ: Cty em có lô hàng nhập từ China về VN, trong lô hàng này có 2 kiện hàng Cty em ký kết với 1 cty Việt Nam nhưng lại giao hàng qua Indo. Phía khách hàng muốn Cty em cung cấp CO giáp lưng để dc thuế ưu đãi. Vậy để xin CO giáp lưng thì Cty em khai báo loại hình nhập A11/ xuất B11 hay phải bắt buộc dùng loại hình TNTX G11/G21 ạ
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi