Lấy lại niềm tin, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo nhận định, sau khi hành lang pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ được hoàn thiện, thị trường sẽ cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp với những quy định mới và nỗ lực lấy lại niềm tin của nhà đầu tư giúp thị trường này có thể phụ

Số công văn Ngày Nội dung
1085/CĐ-TTg Áp dụng
11/11/2022
Công điện số 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
68/2022/TT-BTC Áp dụng
11/11/2022
Sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệ
31/2022/TT-BCT Áp dụng
08/11/2022
Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban h
93/2022/NĐ-CP Áp dụng
07/11/2022
Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
66/2022/TT-BTC Áp dụng
07/11/2022
Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi