Tích cực phổ biến rộng rãi quy định Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Các đơn vị cần nghiên cứu cụ thể các quy định, nếu có phát sinh vướng mắc cần báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Số công văn Ngày Nội dung
123/2020/NĐ-CP Áp dụng
19/10/2020
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn, chứng từ
125/2020/NĐ-CP Áp dụng
19/10/2020
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
128/2020/NĐ-CP Áp dụng
19/10/2020
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
143/NQ-CP Áp dụng
04/10/2020
NGHỊ QUYẾT 143/NQ-CP NĂM 2020 PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
1499/QĐ-TTg Áp dụng
03/10/2020
QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC NĂM 2021 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Nóng!
Cty chúng tôi trụ sở tại Bình CHánh, chuyên sản xuất kinh doanh thủy sản. Thường mở tờ khai tại Hải quan quản lý hàng gia công. Nay công ty chúng tôi có nhu cầu nhập kinh doanh tại chỗ mặt hàng thủy sản. XIn vui lòng tư vấn cho chúng tôi biết, mặt hàng này khi nhập kinh doanh tại chỗ (ký hđ với cty nước ngoài, được chỉ định nhận hàng từ cty trong nước VN). CHúng tôi có cần xin giấy phép không? Và thủ tục nhập khẩu như thế nào ạ! XIn vui lòng cảm ơn!
Doanh nghiệp chúng tôi đang thực hiện thủ tục nhập khẩu 1 lô hàng từ nước thành viên ASEAN. Nhà cung cấp gởi chúng tôi bản CO điện tử. Chúng tôi có câu hỏi như sau: Bản giấy CO điện tử in ra từ file mềm chỉ có thông tin mặt nội dung thôi không có thông tin mặt sau ( Overleaf Notes) thì CO này có được chấp nhận không?
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi