Hình ảnh hàng lậu trên tàu gỗ vừa bị bắt giữ trên Vịnh Bắc bộ

Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ 1 tàu gỗ chở hàng lậu trên vùng biển Vịnh Bắc bộ.

Số công văn Ngày Nội dung
104/2020/NĐ-CP Áp dụng
04/12/2021
Nghị định số 104/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
103/2021/NĐ-CP Áp dụng
26/11/2021
Nghị định số 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
35/2021/QĐ-TTg Áp dụng
24/11/2021
Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ một số văn bản quy pham pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
19/2021/TT-BCT Áp dụng
23/11/2021
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Áp dụng
18/11/2021
Thông tư số 104/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi