Những thiết bị hiện đại  của Hải quan Việt Nam

Nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế thế giới, đảm bảo giữ vững an ninh kinh tế, cùng với việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, trong năm qua ngành Hải quan đã trang bị nhiều thiết bị, phương tiện hiệ

Số công văn Ngày Nội dung
3619/QĐ-TCHQ Áp dụng
16/12/2019
Quyết định số 3619/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
3605/QĐ-TCHQ Áp dụng
13/12/2019
QUYẾT ĐỊNH 3605/QĐ-TCHQ NĂM 2019 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH
423/TB-VPCP Áp dụng
12/12/2019
THÔNG BÁO 423/TB-VPCP NĂM 2019 Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
2562/QĐ-NHNN Áp dụng
11/12/2019
QUYẾT ĐỊNH 2562/QĐ-NHNN NĂM 2019 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
3573/QĐ-TCHQ Áp dụng
10/12/2019
Quyết định số 3573/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Theo Thông tư 39/2018/TT-BCT, Hồ sơ hải quan sẽ được người khai nộp dưới dạng điện tử (bản scan) khi thực hiện đăng ký tờ khai. Người khai không cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ giấy và mang đến cơ quan hải quan để nộp nữa. Song trên thực tế, vẫn còn tình trạng một số Chi cục Hải quan (Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công) vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải in, ký đóng dấu và nộp hồ sơ giấy các loại chứng từ đã được scan và gửi trên hệ thống khai hải quan điện tử. Những yêu cầu này khiến quá trình thông quan bị chậm trễ, gây mất thời gian và phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.
1/ Mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu đi Nhật Bản có được hưởng thuế suất xuất khẩu ưu đãi không. 2/ Nếu có thì việc xuất khẩu có hợp đồng mua bán qua công ty nước khác, sau đó bán cho công ty Nhật. Hàng hóa xuất khẩu đi thẳng đến Nhật không trung chuyển, không quá cảnh và không bị tác động có đủ điều kiện để hưởng ưu đãi không. Trân trọng cám ơn.
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi
CustomsNews - The Mouthpiece of Viet Nam Customs