Diễn đàn chính sách trực tuyến:

Nội dung Diễn đàn sẽ được phát trực tuyến vào lúc 9h00-11h00 ngày 1/10/2021 trên Tạp chí Hải quan điện tử tại địa chỉ: www.haiquanonline.com.vn và chia sẻ trên các nền tảng Youtube và fanpage Tạp chí Hải quan.

  • Giúp doanh nghiệp sớm trở lại “đường đua”

    Nhiều địa phương trọng điểm khu vực phía Nam như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã lên phương án từng bước mở cửa khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội trong trạng thái “bình thường mới”.

Số công văn Ngày Nội dung
23/CT-TTg Áp dụng
02/09/2021
Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1452/QĐ-TTg Áp dụng
31/08/2021
Quyết định 1452/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1446/QĐ-TTg Áp dụng
30/08/2021
Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1443/QĐ-TTg Áp dụng
29/08/2021
Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
81/2021/NĐ-CP Áp dụng
27/08/2021
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Nóng!
Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi cho chúng tôi