Văn bản: Thông báo số 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tên văn bản: Thông báo số 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 18/05/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 147/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: