Facebook Twitter youtube Tiktok
STT Số công văn Ngày Nội dung
1 229/TB-VPCP Ban hành
05/08/2022
Thông báo số 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, ch
2 147/TB-VPCP Ban hành
18/05/2022
Thông báo số 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
3 3042/VPCP-KGVX Ban hành
17/05/2022
Công văn số 3042/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ: V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
4 134/TB-VPCP Ban hành
04/05/2022
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
5 8149/CĐ-VPCP Ban hành
07/11/2021
Công điện 8149/CĐ-VPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện
6 01/2018/TT-VPCP Ban hành
23/11/2018
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
7 403/TB-VPCP Ban hành
18/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý iv năm 2018
8 404/TB-VPCP Ban hành
18/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao
9 399/TB-VPCP Ban hành
16/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xử lý khoảng trống pháp lý về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT kể từ ngày luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành
10 394/TB-VPCP Ban hành
10/10/2018
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
( 82 Files ) |< < 1 2 3 4 5 > >|
Phiên bản di động