Một doanh nghiệp nhập khẩu đường bị truy thu gần 1,1 tỷ đồng

13:52 | 19/08/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Trị vừa hoàn thành kiểm tra sau thông quan và ra quyết định ấn định thuế, truy thu thuế nhập khẩu đường còn thiếu đối với 1 doanh nghiệp, số tiền gần 1,1 tỷ đồng.

“Chặn” đường Thái bán phá giá, mía đường trong nước khởi sắc
Nhập khẩu đường vượt cả sản lượng vụ sản xuất 2020/2021
Nhập khẩu đường vẫn ẩn chứa nhiều bất thường
Đường nhập khẩu làm chủ thị trường, đường nội tồn kho
Công chức Hải quan cửa khẩu Lao Bảo kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Q.H
Công chức Hải quan cửa khẩu Lao Bảo kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Q.H

Tới đây, Cục Hải quan Quảng Trị tiếp tục kiểm tra sau thông quan theo quy định đối với 12 doanh nghiệp còn lại.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ mặt hàng đường nhập khẩu từ các nước Asean, thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Trị đã đẩy mạnh thực hiện kiểm tra sau thông quan mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo tại Công văn 2922 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu đường hạn ngạch thuế quan, Cục Hải quan Quảng Trị đã ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan đối với 13 doanh nghiệp nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo có C/O mẫu S.

Qua công tác thu thập, xử lý thông tin ban đầu và kết quả làm việc với một số doanh nghiệp, đơn vị nhận thấy các doanh nghiệp đều kê khai thuế suất thuế nhập khẩu 2,5% cho các tờ khai nhập khẩu đường Lào có C/O mẫu S, chưa đúng với quy định về nhập khẩu đường từ các nước ASEAN (phải có C/O mẫu D) và hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan (tại công văn 2922).

Quang Hùng