Điều kiện được xem xét giảm thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

09:48 | 27/06/2022

(HQ Online) - Để được xem xét giảm thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn, doanh nghiệp phải cung cấp Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa được lập không quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn.

Doanh nghiệp chế xuất bị thiệt hại do hỏa hoạn phải xử lý thuế hàng hóa ra sao?

Trả lời thắc mắc của Công ty TNHH Đỉnh Vàng, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế”.

Khoản 2 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định hồ sơ giảm thuế bao gồm: “Công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế theo mẫu số 08 tại phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định này: 1 bản chính; hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 1 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan; biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 1 bản chính. Biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại; giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: nộp 1 bản chính. Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”.

Căn cứ các quy định trên và đối chiếu hồ sơ đề nghị giảm thuế do Công ty TNHH Đỉnh Vàng đã cung cấp cho cơ quan Hải quan thì Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa được lập quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn nên không đáp ứng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP để xem xét giảm thuế theo đề nghị của doanh nghiệp.

Nụ Bùi