Doanh nghiệp chế xuất bị thiệt hại do hỏa hoạn phải xử lý thuế hàng hóa ra sao?

11:23 | 21/07/2021

(HQ Online) - Trước thắc mắc của Cục Hải quan Quảng Ngãi liên quan đến việc xử lý thuế đối với hàng hóa của DN chế xuất bị thiệt hại do hỏa hoạn, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với hàng thuê doanh nghiệp chế xuất gia công
Xây dựng hướng dẫn gỡ vướng cho doanh nghiệp chế xuất
Xử lý thuế như thế nào đối với hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công?

Theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với các quy định hiện hành, trường hợp của Công ty TNHH Mensa Industries là DN chế xuất thuộc địa bàn giám sát của Cục Hải quan Quảng Ngãi. Theo đó, việc DN chế xuất đưa hàng hóa ra thuê kho ngoài phải có thông báo tới cơ quan Hải quan và được cơ quan Hải quan đồng ý để đảm bảo việc quản lý, theo dõi hàng hóa lưu giữ phục vụ đúng mục đích sản xuất.

Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.	 Ảnh: T.H
Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Tuy nhiên, theo báo cáo tại công văn số 223/HQQNg-NV; số 653/HQQNg-NV của Cục Hải quan Quảng Ngãi và các hồ sơ, tài liệu đính kèm thì Công ty TNHH Mensa Industries đã tự ý đưa ra kho thuê ngoài phạm vi kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đến khi bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Hải quan Quảng Ngãi chỉ ghi nhận và xác định hàng hóa bị thiệt hại trên cơ sở khai báo, giải trình của DN và các hồ sơ, tài liệu của các cơ quan đơn vị khác do DN cung cấp. Do vậy, để xử lý thuế và xử lý việc xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán đối với tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư NK sản xuất hàng hóa XK; kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá XK của Công ty TNHH Mensa Industries.

Kết quả kiểm tra nếu có sự chênh lệch giữa số lượng nguyên liệu, vật tư và máy móc, thiết bị còn tồn trong kho, xưởng của DN với số lượng nguyên liệu, vật tư và máy móc, thiết bị NK theo các tờ khai NK ban đầu do DN kê khai thì thực hiện ấn định thuế đối với số hàng hóa chênh lệch nêu trên.

Liên quan đến Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, do không có căn cứ để xác định số hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn nêu trên là hàng hóa Công ty TNHH Mensa Industries khai báo tự ý đưa ra kho thuê ngoài, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Quảng Ngãi đối chiếu quy định tại Điều 6b Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét việc hủy quyết định xử phạt theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nụ Bùi