Xác định lại mã số đối với mặt hàng tủ đông lạnh

10:13 | 24/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về mã số đối với mặt hàng tủ đông lạnh. Theo đó, mặt hàng tủ đông lạnh sẽ thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.10.

Tăng cường kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK
Thuế suất NK đối với mặt hàng trứng cá được xác định làm giống

Ngày 10/12/2015 Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả xác định trước mã số số 11672/TB-TCHQ cho mặt hàng tủ đông lạnh theo đề nghị của Công ty cổ phần Nagakawa.

Theo quy định tại điểm a Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ: “Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan có hiệu lực tối đa không quá 3 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành”. Theo đó, tính tới thời điểm hiện tại Thông báo số 11672/TB-TCHQ ngày 10/12/2015 nêu trên của Tổng cục Hải quan đã hết hiệu lực.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Thông báo số 11672/TB-TCHQ, mặt hàng do Công ty cổ phần Nagakawa đề nghị việc xác định trước mã số, có mô tả: Tủ đông lạnh có 1 ngăn làm đông và 1 ngăn làm lạnh, mỗi ngăn có 1 cánh cửa có kính bên trong, loại cửa trên, vỏ tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện, ruột tủ làm bằng nhôm sơn tĩnh điện điều chỉnh nhiệt độ bằng điều khiển cơ, hoạt động bằng điện, nhiệt động ngăn đông <- 18°C, nhiệt độ ngăn lạnh -6°C đến 9°C, dung tích 207 lít, kích thước thân tủ (1069 x 560 x 876,5)mm. (Model: NA3015HD; Nhà sản xuất: HISENSE RONSHEN (GUANDONG) FREEZER CO.,LTD)”.

Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trên cơ sở ý kiến Ban thư ký của Tổ chức Hải quan thế giới tại văn bản số 20NL0152E-LC ngày 19/11/2020, Tổng cục Hải quan xác định lại mã số cho mặt hàng tủ đông lạnh.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố phân loại loại lại mặt hàng tủ đông lạnh nêu trên thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.10 “- Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt”, phân nhóm “ - Loại sử dụng trong gia đình”, mã số 8418.10.11 “.- Dung tích không quá 230 lít”.

Nụ Bùi