Tăng cường kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá XNK

10:21 | 19/02/2021

(HQ Online) - Nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn bổ sung về việc tăng cường kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá đối với hàng hoá XNK trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Tiền bản quyền không phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của hàng hóa
Dự kiến sửa đổi nhiều quy định liên quan đến trị giá hải quan
Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan: Rõ ràng, minh bạch trong thu thập và sử dụng dữ liệu
Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung điểm 1 công văn số 2190/TCHQ- TXNK ngày 16/4/2019 về nội dung “hàng hóa có thuế suất nhập khẩu là 0% hoặc không có thuế” như sau: Đối với trường hợp tờ khai hải quan được hệ thống chỉ dẫn kiểm tra do có rủi ro về trị giá hải quan nhưng hàng hóa không chịu các loại thuế ở khâu XNK hoặc có thuế suất 0% theo Biểu thuế XNK ưu đãi hoặc đủ điều kiện được áp dụng thuế suất 0% theo Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định và không chịu các loại thuế: Thuế NK bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp tự vệ), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.

Các nội dung khác, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 2190/TCHQ-TXNK.

Trước đó, ngày 16/4/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2190/TCHQ- TXNK hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong công tác quản lý trị giá hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh).	Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh). Ảnh: H.Nụ

Tại công văn 2190/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan nêu, trong quá trình triển khai thực hiện khoản 15 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK trong quá trình làm thủ tục hải quan, qua theo dõi và theo phản ánh của một số DN và cục hải quan tỉnh, thành phố đã phát sinh một số vướng mắc. Do đó, để khắc phục vướng mắc đó, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn một số nội dung.

Trong đó, liên quan đến đối tượng thực hiện kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định hiện hành, công chức hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ kết quả phân luồng và chỉ dẫn rủi ro của Hệ thống VNACCS/VCIS để xác định các tờ khai hải quan cần phải kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan. Tuy nhiên, trong số những tờ khai hải quan được Hệ thống chỉ dẫn kiểm tra trị giá vẫn còn trường hợp hàng hóa có thuế suất NK 0% hoặc không có thuế, dẫn đến số lượng tờ khai hải quan phải tham vấn nhiều, không có hiệu quả, gây bức xúc cho DN.

Để giải quyết tình trạng này, đối với trường hợp tờ khai hải quan được Hệ thống chi dẫn kiểm tra do có rủi ro về trị giá hải quan nhưng hàng hóa có thuế suất nhập khẩu là 0% hoặc không có thuế mà công chức hải quan phát hiện có nghi vấn về trị giá hải quan khai báo thì vẫn tiến hành kiểm tra thông tin khai hải quan, đánh dấu nghi vấn nhưng không tổ chức tham vấn trị giá.

Chi cục trưởng chi cục hải quan phải tăng cường theo dõi, đánh giá rủi ro để kiểm tra sau thông quan tại cơ quan Hải quan đối với các trường hợp này.

Đối với việc thông báo nghi vấn trị giá hải quan, theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 25 Thông tư 30/2015/TT-BTC và tiết b.3.1 Điều 4 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ, trường hợp cơ quan Hải quan có nghi vấn về trị giá khai báo, đối với tờ khai hải quan điện tử thì công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan bằng chỉ thị trên hệ thống; đối với tờ khai hải quan giấy thì công chức hải quan lập Thông báo mẫu 02A/TB-NVTG/TXNK để thông báo cho DN.

Tuy nhiên, do thực tế có nhiều trường hợp người XNK không trực tiếp thao tác trên tờ khai hải quan điện tử mà thông qua nhân viên khai thuê, dẫn đến không nhận được chỉ thị nghi vấn trị giá và yêu cầu kiểm tra, tham vấn đối với tờ khai hải quan. Kết quả là nhiều tờ khai hải quan bị quá thời hạn tham vấn, buộc cơ quan Hải quan phải ban hành quyết định ấn định trị giá hải quan, gây ra tình trạng bức xúc, khiếu nại quyết định ấn định trị giá.

Để xử lý vướng mắc trên, trường hợp cơ quan Hải quan có nghi vấn về trị giá khai báo trên tờ khai hải quan điện tử, ngoài việc thông báo cho người khai hải quan bằng lệnh trên Hệ thống, công chức hải quan phải lập Thông báo nghi vấn số 02A/TB-NVTG/TXNK (bằng giấy) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC và chuyển cho người làm thủ tục hải quan.

Nụ Bùi