Văn bản: Thông tư số 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

Tên văn bản: Thông tư số 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 26/09/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 26/09/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 21/2021/TT-BGTVT
Người ký: Lê Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: