Văn bản: Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

Tên văn bản: Thông tư số 08/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 19/04/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/11/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 08/2021/TT-BGTVT
Người ký: Nguyễn Nhật
Hiệu lực văn bản: