Văn bản: Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Tên văn bản: Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 20/12/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 27/2021/TT-BYT
Người ký: Trần Văn Thuấn
Hiệu lực văn bản: