Văn bản: Quyết định 922/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hàn

Tên văn bản: Quyết định 922/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hàn
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 20/05/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 20/05/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 922/QĐ-BTTTT
Người ký: Nguyễn Huy Dũng
Hiệu lực văn bản: