Văn bản: Quyết định 3993/QĐ-BYT năm 2021 ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tên văn bản: Quyết định 3993/QĐ-BYT năm 2021 ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 18/08/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 18/08/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3993/QĐ-BYT
Người ký: Trần Văn Thuấn
Hiệu lực văn bản: