Văn bản: Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Tên văn bản: Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 20/08/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/09/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 02/2021/QĐ-KTNN
Người ký: Trần Sỹ Thanh
Hiệu lực văn bản: