Đề xuất mở rộng đối tượng và thời hạn thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

09:00 | 05/11/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đã chính thức trình Chính phủ phương án điều chỉnh thời gian, bổ sung đối tượng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia hạn và xử lý thuế thế nào với hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế?
Sắp hết thời hạn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 4/2020
Ngành Thuế rốt ráo thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2020
Có tới 30% doanh nghiệp phải tự đào tạo lao động tại chính doanh nghiệp	Ảnh: ST
Thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 30.563 tỷ đồng. Ảnh: ST

Gia hạn 66.713 tỷ đồng

Trước đó, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đây là một trong những giải pháp nằm trong gói tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Tài chính nói chung và cơ quan Thuế các cấp nói riêng đã chủ động vào cuộc, tuyên truyền sâu rộng hỗ trợ người nộp thuế. Cơ quan Thuế thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người nộp thuế, đồng thời cơ quan thuế vận hành thông suốt 24/7, tạo điều kiện để người nộp thuế có thể nộp giấy đề nghị gia hạn mọi lúc, mọi nơi.

Theo thống kê đến ngày 22/9/2020, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 184.887 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó có 128.619 doanh nghiệp có giấy đề nghị, chiếm khoảng 30% số doanh nghiệp. Số giấy đề nghị gia hạn của hộ, cá nhân kinh doanh là 56.268 giấy đề nghị, chiếm khoảng 53% số hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng hợp số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo báo cáo của các cục thuế đến ngày 22/9/2020, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 66.713 tỷ đồng, trong đó, số thuế giá trị gia tăng được gia hạn là 31.929 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 30.563 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.393 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 827,8 tỷ đồng.

Trên thực tế triển khai, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thấp hơn dự kiến (dự kiến 180.000 tỷ đồng) chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất dẫn đến không có nguồn thu và không có lợi nhuận nên nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước giảm hơn so với năm trước.

Bên cạnh đó, do dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh dẫn đến số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh tăng cao. Một bộ phận doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, số thuế phát sinh phải nộp không nhiều nên không nộp giấy đề nghị gia hạn.

Ngoài ra, đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có đặc thù là nộp thuế khoán, số thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý không nhiều, việc gia hạn nộp vào thời điểm 31/12/2020 sẽ dẫn đến số tiền bỏ ra một lúc lớn, vì vậy các hộ kinh doanh vẫn nộp thuế theo thời hạn quy định.

Tiếp tục hỗ trợ

Việc triển khai Nghị định 41 đã tháo gỡ được khá nhiều khó khăn, song bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam theo đó vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Dựa trên những dự báo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục điều chỉnh thời gian gia hạn, bổ sung đối tượng gia hạn để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục nền kinh tế.

Cụ thể, trình Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng và thời hạn thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau: bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin.

Các khoản thu được gia hạn gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất như quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Cùng với đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 3/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý); gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3/2020; gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ hai năm 2020.

Trường hợp Chính phủ thống nhất chủ trương nêu trên, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ cho phép ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Hồng Vân