Gia hạn và xử lý thuế thế nào với hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế?

15:36 | 28/10/2020

(HQ Online) - Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp trên địa bàn, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu phát sinh vướng mắc về việc gia hạn hàng tạm nhập tái xuất để sửa chữa, tái chế sau đó xuất trả.

Gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng thuê nước ngoài phải chịu thuế bao nhiêu?
Hàng tạm nhập thuê của đối tác nước ngoài có phải chịu thuế GTGT khi NK?
2345-1-42842
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: N.H

Mới đây, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được công văn của Công ty Đông Phương Vũng Tàu về việc vướng mắc hàng tạm nhập tái xuất để sửa chữa, tái chế sau đó xuất trả, qua đó, doanh nghiệp xin gia hạn thời gian tái xuất hàng hóa đã tạm nhập đến ngày 31/12/2021. Trong tháng 9 và tháng 10/2020, Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu đăng ký 2 tờ khai tái nhập hàng đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế tại Chi cục Hải quan cảng Cát Lở thuộc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến nay, 2 tờ khai này đều đã quá thời hạn tái nhập để sửa chữa, tái chế tại Việt Nam.

Theo trình bày của công ty, do hàng hóa xuất khẩu không đạt chất lượng, nên khách hàng đã yêu cầu công ty nhận lại hàng hóa để sửa chữa và tiếp tục xuất trả lại cho đối tác sau khi sửa chữa xong. Vì vậy, công ty đã mở tờ khai tạm nhập tái xuất nhận lại lô hàng để sửa chữa và thời gian dự định tái xuất lại cho khách hàng là 275 ngày như đã đăng ký.

Sau khi nhập hàng về, công ty đã ghi nhận tăng sản phẩm tồn kho và đã thể hiện trên báo cáo quyết toán thành phẩm năm 2019 với Chi cục Hải quan cảng Cát Lở theo số lượng tạm nhập tái xuất. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm bên phía nước ngoài, hàng tồn kho nhiều nên đối tác phía nước ngoài thông báo chưa thể nhận lại số lượng tạm nhập để sửa chữa hàng còn lại và sẽ thông bóa thời gian nhận lại sau khi xác định được cụ thể.

Mặt khác, việc thay đổi cơ cấu nội bộ của tập đoàn đã dẫn tới phải điều chỉnh giao hàng từ công ty cùng tập đoàn Hold Gold Trading Company Limited đến công ty mẹ Feng Tay Entreprises Co.,Ltd. Ngoài ra, công ty cũng chưa tìm được nguồn nguyên liệu nhập khẩu phù hợp để sửa chữa cho khách hàng. Những nguyên nhân này đã khiến công ty chưa thể tái xuất hàng hóa ra khỏi Việt Nam theo đúng thời gian đã đăng ký với Chi cục Hải quan cảng Cát Lở. Công ty cũng cam kết số lượng còn lại chưa xuất trả hiện đang lưu giữ tại nhà máy.

Theo quy định của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đối với hàng hóa tái nhập để tái chế, thời hạn để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập. Trong thời hạn tái chế, người khai hải quan chưa phải nộp thuế, nhưng nếu quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hàng hóa đã tái nhập để tái chế, trừ trường hợp được phép tiêu thụ hàng hóa tại Việt Nam theo quy định.

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay chưa có hướng dẫn về việc gia hạn và xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp thông báo cho cơ quan Hải quan xin gia hạn thời hạn tái nhập để tái chế hàng hóa quá thời hạn đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không thể tái xuất hoặc chuyển tiêu thụ nội địa. Do đó, Cục Hải quan Bà Rịa –Vũng Tàu không có cơ sở để trả lời cho doanh nghiệp.

Để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3569/TCHQ-PC ngày 3/6/2020 về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Tổng cục Hải quan sớm có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp này.

Nguyễn Hiền