Thay đổi tên công ty có ảnh hưởng đến việc làm thủ tục hải quan hay không?

10:02 | 13/03/2019

(HQ Online) - Bắt đầu từ tháng 4/2019, Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam sẽ đổi tên thành Công ty TNHH Panasonic Life Solutions Việt Nam (không thay đổi mã số thuế và địa chỉ của doanh nghiệp). Tuy nhiên, việc thay đổi tên của công ty có làm ảnh hưởng đến việc làm thủ tục hải quan hay không?

thay doi ten cong ty co anh huong den viec lam thu tuc hai quan hay khong "Cuộc chiến nghẹt thở" của các doanh nghiệp bán lẻ
thay doi ten cong ty co anh huong den viec lam thu tuc hai quan hay khong "Mở" hơn để thu hút đầu tư
thay doi ten cong ty co anh huong den viec lam thu tuc hai quan hay khong Miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho doanh nghiệp nhập khẩu

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, về cách thức quản lý doanh nghiệp, cơ quan Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử.

Do đó, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục đối với hàng hóa XK, NK của Công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty (kể cả trước thời hạn 60 ngày), Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam, cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp.

N.Linh