Phê duyệt kế hoạch năm 2021 của VNPT

20:59 | 23/12/2020

(HQ Online) - Năm 2021, VNPT được giao doanh thu công ty mẹ đạt trên 45.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt hơn 4.200 tỷ đồng.

VNPT với mục tiêu tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số
VNPT công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới
Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT
VNPT thoái vốn 102,5 tỷ đồng tại SPT
Phê duyệt kế hoạch năm 2021 của VNPT
Năm 2020, VNPT đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm. Ảnh: Internet.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch là xây dựng và phát triển VNPT thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả. Từng bước thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp số.

Tập trung đầu tư, tối ưu để tăng cường vùng phủ, chất lượng mạng di động, nâng cao tốc độ, trải nghiệm mạng di động 4G cho khách hàng. Phát triển mạng 5G trên cơ sở lựa chọn tỉnh, thành phố theo hướng tối ưu hiệu quả đầu tư.

Về chỉ tiêu các kế hoạch, VNPT được giao doanh thu Công ty mẹ đạt 45.165 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 4.285 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ đạt 6,4%, nộp ngân sách nhà nước trên 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt kế hoạch vốn đầu tư của Công ty mẹ tối đa không quá 11.000 tỷ đồng.

Năm 2020, VNPT đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm. Kết quả, tổng doanh thu toàn VNPT đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu của công ty mẹ đạt 43,2 nghìn tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch (nếu loại trừ yếu tố ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là khoảng 2.000 tỷ đồng thì VNPT hoàn thành kế hoạch doanh thu).

Lợi nhuận của VNPT đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 5,1 nghìn tỷ đồng bằng 102,2% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của VNPT đạt 10,4%...

Xuân Thảo