Hướng dẫn kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ

16:42 | 28/06/2022

(HQ Online) - Mới đây, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn liên quan đến chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC.

Hướng dẫn tra cứu mã số nhà xuất khẩu từ Andorra và San Marino
Hướng dẫn mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D
Lưu ý hình thức chứng từ xuất xứ hàng hóa áp dụng biện pháp chống bán phá giá
Hoạt động nghiệp vụ tại  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Phụ lục II là Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC thì cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu phát hành với điều kiện phải đáp ứng quy định tại các Hiệp định thương mại tự do tương ứng.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ vào quy định tại các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP; căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

N.Linh