Hỗ trợ doanh nghiệp, không làm gián đoạn khai thác hàng hóa tại kho, bãi, địa điểm

11:32 | 16/09/2021

(HQ Online) - Mới đây, Tổng cục Hải quan tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không làm gián đoạn hoạt động khai thác hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và địa điểm.

Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trong khu vực cụm cảng Cải Mép-Thị Vải
Loạt giải pháp của hải quan đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa không bị gián đoạn
Hàng hóa XNK tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh
Hàng hóa XNK tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua các đơn vị hải qua địa phương đều đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến cơ sở pháp lý, quy định của pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và địa điểm trong việc quản lý, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và địa điểm vẫn chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác quản lý, giám sát hàng hóa, đồng thời chưa thực hiện xây dựng, bổ sung kho, bãi, cảng nhằm đáp ứng việc phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa; chưa hoàn thiện bổ sung điều kiện tại kho, bãi, địa điểm theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp tại các tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động khai thác hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và địa điểm, đồng có có biện pháp chấn chỉnh sau khi có công bố hết dịch.

Về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế (gọi tắt là kho, bãi, cảng) theo hướng dẫn tại công văn số 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020 và công văn số 2260/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2021, Tổng cục Hải quan cho biết:

Đối với các kho, bãi, cảng đã đáp ứng điều kiện phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa và điều kiện lối đi riêng/cổng đi riêng giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quả cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa nhưng chưa đáp ứng điều kiện về phần mềm, sơ đồ tổng thể khu vực lưu giữ hàng hóa gửi qua hệ thống, cục hải quan các tỉnh, thành phố làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng hoàn thiện bổ sung sơ đồ trên phần mềm của doanh nghiệp có kết nối với Hệ thống của cơ quan Hải quan để gửi sơ đồ tổng thể khu vực lưu giữ hàng hóa gửi đến Hệ thống của cơ quan Hải quan.

Đối với kho, bãi, cảng chưa đáp ứng một trong hai điều kiện về phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa hoặc về lối đi riêng/cổng đi riêng giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa, cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức, thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đưa ra, đưa vào kho, bãi, cảng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về hải quan tổ chức khảo sát, làm việc tại cục hải quan các tỉnh, thành phố để có cơ sở rà soát, đánh giá công tác lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh phân tách với hàng hóa nội địa tại kho, bãi, cảng, báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Đối với các kho, bãi, cảng không đáp ứng 2 điều kiện về phân tách riêng biệt khu vực lưu giữ hàng hóa và về lối đi riêng/cổng đi riêng giữa khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với khu vực lưu giữ hàng hóa nội địa, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thời hạn hoàn thành việc xây dựng bổ sung kho, bãi, cảng để đáp ứng điều kiện giám sát hàng hóa là trước ngày 30/6/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp như hiện nay, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong hoạt động khai thác hàng hóa, Tổng cục Hải quan lùi thời gian hoàn thành xây dựng, hoàn thiện kho, bãi, cảng đến sau thời điểm có công bố hết dịch bệnh.

Về việc kiểm tra, giám sát kho, bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ, tại công văn số 43/TCHQ-GSQL ngày 6/1/2021 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thời hạn hoàn thiện điều kiện kho, bãi, địa điểm là trước ngày 30/3/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Tổng cục Hải quan lùi thời hạn hoàn thiện các kho, bãi, địa điểm đã nêu tại công văn số 43/TCHQ-GSQL đến sau thời điểm có công bố hết dịch bệnh.

Bên cạnh đó, sau khi có công bố hết dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý về hải quan rà soát, báo cáo Tổng cục Hải quan để chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đơn vị thực hiện không đúng quy định về kiểm tra, giám sát kho, bãi, cảng và địa điểm.

N.Linh