Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng chưa thực thi quy định về quản trị DN

19:05 | 08/04/2019

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng quy định về quản trị doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp chưa được thực thi.

thu tuong yeu cau khac phuc tinh trang chua thuc thi quy dinh ve quan tri dn Nâng cao chất lượng quản trị công ty cho các DN trên thị trường chứng khoán
thu tuong yeu cau khac phuc tinh trang chua thuc thi quy dinh ve quan tri dn Trình độ quản trị của doanh nghiệp Việt thấp nhất Đông Nam Á
thu tuong yeu cau khac phuc tinh trang chua thuc thi quy dinh ve quan tri dn Cổ phần hóa vì sao chậm? Điều cốt lõi là hiệu quả quản trị doanh nghiệp
thu tuong yeu cau khac phuc tinh trang chua thuc thi quy dinh ve quan tri dn
Có trên 90% doanh nghiệp chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp. Ảnh minh họa: H.Dịu

Trước đó, thông tin báo chí có nêu, theo khảo sát, có tới 80 nghìn công ty cổ phần là công ty gia đình (bố, mẹ, con sở hữu cổ phần) và nhiều công ty cổ phần không biết hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông là gì. Có trên 90% doanh nghiệp chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp. Nếu công ty gia đình chưa thành lập hội đồng quản trị thì gần như không bị phạt.

Vì thế, quản trị kinh doanh ở Việt Nam xếp vị trí thứ 81/100 nền kinh tế được đánh giá. Trong Luật Doanh nghiệp năm 2000, 2005, 2014, phần quản trị doanh nghiệp gần như không được thực thi nhiều.

Với nội dung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, có giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hương Dịu