Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm: Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm

20:19 | 11/04/2021

(HQ Online) - Dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi đã quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như người tham gia bảo hiểm để bảo đảm tính minh bạch, công bằng cho cả đôi bên.

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm gồm những gì?
Sửa đổi một số quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
VCCI: Làm rõ một số khái niệm trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm: Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm
Đã đến lúc cần ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Ảnh: ST

Luật Kinh doanh Bảo hiểm ra đời cách đây 20 năm, khi thị trường bảo hiểm còn non trẻ, cơ quan quản lý cũng mới thành lập, quy mô thị trường còn nhỏ, các sản phẩm, kênh phân phối chưa đa dạng. Chính vì vậy, đến nay, Luật này đang không theo kip quy mô phát triển của thị trường.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam bị phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà tái bảo hiểm nước ngoài khi phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới hay nhận bảo hiểm cho các công trình, tài sản lớn. Điều này sẽ dẫn đến các hệ lụy lâu dài về rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và tính độc lập, chủ quyền của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Chính vì vậy, đã đến lúc cần ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Trong đó, một việc quan trọng là bổ sung, hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Theo đó, dự thảo quy định, tổ chức kinh doanh bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm cũng như từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm...

Song song với đó, dự thảo cũng quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Cụ thể, họ sẽ có quyền lựa chọn tổ chức kinh doanh bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm; yêu cầu tổ chức kinh doanh bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm; yêu cầu tổ chức kinh doanh bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật...

Dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi cũng nêu rõ, trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin đã biết hoặc phải biết về đối tượng bảo hiểm cho tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đáng chú ý, tại dự thảo, cơ quan soạn thảo cũng quy định khá cụ thể đối với trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ. Theo đó, nếu bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm có quyền đề xuất những thay đổi hợp lý tại hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm chấp nhận những thay đổi đó, hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực. Trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận những thay đổi đó, tổ chức kinh doanh bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng và được thu phí đến thời điểm hủy hợp đồng. Thời gian đề xuất những thay đổi tại hợp đồng bảo hiểm phải được tổ chức kinh doanh bảo hiểm đưa ra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày biết về việc bên mua bảo hiểm kê khai thông tin không chính xác. Bên mua bảo hiểm có 30 ngày để chấp thuận hoặc không chấp thuận những thay đổi đó. Trong thời gian này, nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm thì tổ chức kinh doanh bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm và không phải hoàn lại phí bảo hiểm. Nếu sự kiện bảo hiểm không thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của bên mua bảo hiểm thì tổ chức kinh doanh bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm.

Còn trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng bảo hiểm hoặc vẫn chấp nhận tiếp tục bảo hiểm. Trường hợp tổ chức kinh doanh bảo hiểm hủy hợp đồng bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm và hoàn lại phí bảo hiểm. Trường hợp tổ chức kinh doanh bảo hiểm vẫn chấp nhận tiếp tục bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm có quyền tăng phí bảo hiểm hoặc giảm số tiền bồi thường và loại trừ sự kiện bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ.

Bảo Minh