Sẽ rà soát các luật thuế để hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản

15:57 | 06/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát các luật thuế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam 2022: Đánh thức dòng tiền đang “nằm chờ” chảy về bất động sản. Ảnh: T.D
Bộ Tài chính đang tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát các luật thuế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản. Ảnh: T.D.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến. Theo đó, nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trước mắt và lâu dài; tạo sự công bằng, bình ổn chính sách thuế trong lĩnh vực bất động sản, cử tri kiến nghị Nhà nước nên có chính sách đánh thuế lũy tiến trên số tài sản bất động sản và giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Mặt khác, cũng cần phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong lĩnh vực này và quyết định trên cơ sở khung giá của Chính phủ, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phản hồi ý kiến của cử tri, Bộ Tài chính cho biết, hiện hành, hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí đối với bất động sản đã cơ bản bao quát đầy đủ các khoản thu liên quan đến bất động sản phát sinh trong cả ba giai đoạn: xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (lệ phí trước bạ); sử dụng, khai thác bất động sản (thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) và chuyển nhượng bất động sản (thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản).

Tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã quy định áp dụng mức thuế suất lũy tiến đối với người sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi cấp tỉnh (0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức); áp dụng mức thuế suất cao đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định (0,15%); đất lấn, chiếm (0,2%).

Như vậy, Bộ Tài chính khẳng định, việc thực hiện các chính sách thuế, phí, lệ phí đối với bất động sản trong thời gian qua đã góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai, góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, từng bước hạn chế đầu cơ bất động sản, hạn chế việc sử dụng lãng phí đất đai, khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hiện Bộ Tài chính đang tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát các luật thuế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ đã nêu tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Thùy Linh