Hải quan TPHCM: Chống thất thu cho ngân sách gần 370 tỷ đồng

10:19 | 08/12/2020

(HQ Online) - Qua công tác tham vấn giá và kiểm tra sau thông quan trong 11 tháng năm 2020, Cục Hải quan TPHCM tăng thu cho ngân sách gần 370 tỷ đồng.

4855-11-2128-img-8718-1-baohaiquan
Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra trái cây nhập khẩu. Ảnh: T.H.

Theo Cục Hải quan TPHCM, tính đến 23/11/2020, các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã thực hiện tham vấn giá, tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 325 tỷ đồng.

Theo đó, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện tham vấn và bác bỏ trị giá khai báo tính thuế của doanh nghiệp đối với gần 10.000 tờ khai hải quan, điều chỉnh giá tính thuế, tăng thu cho ngân sách trên 325 tỷ đồng.

Trong số đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo tính thuế đối với gần 8.000 tờ khai, tăng thu cho ngân sách trên 210 tỷ đồng; Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư, bác bỏ trí giá khai báo đối với gần 1.400 tờ khai, tăng thuế trên 70 tỷ đồng...

Đối với công tác trị giá tính thuế Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo các chi cục tập trung rà soát các mặt hàng trong danh mục mới để kịp thời điểm tra các mặt hàng mới được điều chỉnh mức giá, các mặt hàng tờ khai luồng Xanh có nghi vấn về giá...; tập trung vào các mặt hàng trọng điểm, đồng thời tập trung kiểm tra giá thêm về thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ đối với mặt hàng thép, thiết bị vệ sinh, xe máy, xe đạp...

Ngoài ra, qua công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TPHCM đã tăng thu cho ngân sách gần 45 tỷ đồng.

Lê Thu