Gỗ Trường Thành giải trình về việc lợi nhuận “nhảy múa” sau kiểm toán

15:43 | 10/04/2020

(HQ Online) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận lỗ ròng tăng thêm hơn 120 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên trên 3.000 tỷ đồng.

go truong thanh phan bua ve viec loi nhuan nhay mua sau kiem toan Lãi ròng “bốc hơi” sau kiểm toán, CII nói gì?
go truong thanh phan bua ve viec loi nhuan nhay mua sau kiem toan
Báo cáo tài chính kiểm toán của TTF tiếp tục tái diễn tình trạng "nhảy múa" của các số liệu tài chính. Ảnh: ST

Cụ thể, sau kiểm toán khoản lỗ ròng năm 2019 của TTF nhảy vọt từ 881 tỷ đồng lên 1.002,6 tỷ đồng, tăng gần14%. Trong đó, lỗ thuộc về công ty mẹ tăng từ 804 tỷ đồng lên 897 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch trước và sau kiểm toán được DN lý giải là do sau kiểm toán hoạt động liên doanh liên kết chuyển từ có lãi 1,5 tỷ đồng chuyển sang lỗ 20,6 tỷ đồng. Thêm vào đó, chỉ tiêu lợi nhuận khác cũng chuyển từ lãi 1 tỷ đồng sang lỗ gần 114 tỷ đồng do thu nhập khác chỉ ghi nhận 20,5 tỷ đồng, trong khi chi phí khác lại lên tới 134,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong báo cáo kiểm toán viên còn đưa ra nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của TTF khi mà khoản lỗ thuần sau thuế năm 2019 là 1.002,6 tỷ đồng, lỗ lũy kế số tiền 3.019 tỷ đồng. Ngoài ra, đến 31/12/2019, tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn của TTF đã vượt hơn tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là gần 632 tỷ đồng và 811 tỷ đồng; đồng thời các khoản vay ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn phải hoàn trả với số tiền trên 130 tỷ đồng.

Trong bản giải trình gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TPHCM, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Tổng giám đốc TTF cho biết, phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng lên chủ yếu do thay đổi từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJT (TTO), công ty liên kết của nhóm công ty là 3 tỷ đồng thành lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 40 tỷ đồng. Sự thay đổi trong lỗ ròng của TTO là do TTO đã thực hiện xóa sổ một phần chi phí trồng rừng và một phần giá trị quyền phát triển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của TTO trong năm 2019.

Về mức chênh lệch gần 13 tỷ đồng ở chỉ tiêu thu nhập khác, TTF cho biết là do thay đổi trong số cuối năm của khoản thu nhập phát sinh từ việc đánh giá quyền phát triển rừng để góp vốn vào TTO theo hợp đồng liên doanh ký năm 2010 và phụ lục điều chỉnh.

Tại thời điểm, 31/12/2019, quyền phát triển rừng được xác định lại với số tiền là 9,5 tỷ đồng do thay đổi diện tích thực góp. Theo đó, ban giám đốc nhóm công ty đã thực hiện điều chỉnh giảm khoản thu nhập từ đánh giá lại tương ứng với số tiền là 15,2 tỷ đồng vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Cùng với đó, nhóm công ty đã điều chỉnh phân loại lại khấu hao tài sản cố định ngưng sử dụng từ tài khoản giá vốn hàng bán vào tài khoản chi phí khác với số tiền là 78 tỷ đồng và điều chỉnh trích trước chi phí bồi thường quyền phát triển rừng do không cung cấp đủ diện tích rừng trồng như đã cam kết với số tiền là 46 tỷ đồng. Điều này làm chi chi phí khác tăng vọt từ 8,8 tỷ đồng lên trên 134,4 tỷ đồng trong báo cáo kiểm toán.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá của TTF đã giảm gần 30% kể từ sau Tết Nguyên đán. Hiện cổ phiếu này đang được giao dịch quanh mức giá 1.990 đồng/đơn vị.

Nguyễn Hiền