Gỗ Trường Thành, Kính Đáp Cầu bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

20:04 | 17/11/2021

(HQ Online) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và CTCP Kính Đáp Cầu.

Tổng CTCP Bảo Minh bị phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn
Xử phạt hai lãnh đạo doanh nghiệp vì vi phạm trong giao dịch chứng khoán
Thaiholdings và Dược Danapha bị xử phạt hơn 400 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin
Gỗ Trường Thành, Kính Đáp Cầu bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin
hai DN là Gỗ Trường Thành và Kính Đáp Cầu bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trogn lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: Internet

Theo đó, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (địa chỉ: Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị Thanh tra UBCKNN phạt tiền 100 triệu đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ.

Cùng với đó, UBCKNN cũng xử phạt CTCP Kính Đáp Cầu 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CTCP Kính Đáp Cầu công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2018, năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2019.

Hoài Anh

Liên kết hữu ích