Cưỡng chế doanh nghiệp nợ 21 tỷ đồng tiền thuế

10:51 | 09/04/2021

(HQ Online) - Một doanh nghiệp nợ thuế 21 tỷ đồng quá hạn đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM.	Ảnh: T.H
Hồ sơ nợ thuế quá hạn tại Hải quan TPHCM. Ảnh: T.H

Theo thông tin từ Cục Hải quan TPHCM, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Gòn khu vực IV vừa ký quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Hùng Vương (Địa chỉ: Lô 21-23 Đường số 8 - Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Quận. Bình Tân- TP.Hồ Chí Minh.

Quyết định cưỡng thuế nêu trên nhằm để thi hành Thông báo về tiền nợ thuế và các khoản thu khác theo thông báo số: 19/TB-KV4 ngày 25/3/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV.

Lý do doanh nghiệp bị cưỡng chế: Không thực hiện nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước theo Thông báo nêu trên.

Được biết, Công ty Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Hùng Vương hiện đang nợ thuế trên 21,7 tỷ đồng. Số nợ thuế này phát sinh từ nhiều năm trước đây, nhưng doanh nghiệp không thực hiện nộp cho ngân sách nhà nước.

Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 5/4/2021 đến ngày 4/4/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền nợ thuế được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Lê Thu