Bán khoản nợ của khách hàng phá sản, May Sông Hồng thu về 80 tỷ đồng

12:18 | 02/11/2021

(HQ Online) - Sau khi bán khoản phải thu của khách hàng liên quan New York & Company, May Sông Hồng đã thực hiện xóa sổ số dư khoản phải thu và số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập trong năm 2020.

May Sông Hồng khởi công Dự án may xuất khẩu hơn 600 tỷ đồng
May Sông Hồng được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Bán khoản nợ của khách hàng phá sản, May Sông Hồng thu về 80 tỷ đồng
Giá trị hàng tồn khi và khoản phải thu của May Sông Hồng cùng tăng mạnh. Ảnh: ST

Công ty CP May Sông Hồng đã thực hiện bán khoản phải thu khách hàng từ Công ty TNHH Easy Fashion Macao Commercial Offshore (New York & Company) với giá trị thu hồi quy đổi là 79,86 tỷ đồng. Theo đó, công ty đã thực hiện xóa sổ số dư khoản phải thu và số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập trong năm 2020.

Công ty CP May Sông Hồng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.296 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt 26 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh từ 152 tỷ đồng xuống mức chỉ 55 tỷ đồng.

Kết quả, May Sông Hồng lãi sau thuế 119 tỷ đồng, tăng 180% so với quý 3/2020. Lũy kế 9 tháng năm 2021, công ty đạt 335 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp đôi cùng kỳ năm 2020 và vượt 21%kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý 3/2201, May Sông Hồng không còn khoản phải thu liên quan đến đối tác đã phá sản là New York & Company, trong khi tại thời điểm đầu năm là 218 tỷ đồng. Doanh nghiệp lý giải trong kỳ đã thực hiện bán phải thu khách hàng từ Công ty TNHH Easy Fashion Macao Commercial Offshore (New York & Company) với giá trị thu hồi quy đổi là gần 80 tỷ đồng. Do vậy, công ty thực hiện xóa sổ số dư khoản phải thu và số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập trong năm 2020 trị giá 218 tỷ đồng.

Sau khi xóa sổ số dư khoản phải thu và số dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến New York & Company, khoản dự phòng của May Sông Hồng giảm mạnh 84%, xuống chỉ còn 40 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2021.

Tuy nhiên, khoản phải thu của khách hàng vẫn ở mức cao, với 596 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm. Trong đó, dự nợ của nhiều khách hàng ghi nhận tăng mạnh, như: Công ty TNHH Product Development Partners – Walmart tăng thêm 116 tỷ đồng (159%), Công ty TNHH Product Development Partners tăng thêm 47 tỷ đồng (96%), Công ty TNHH Haddad Apparel Group tăng thêm 55 tỷ (125%), Công ty CP Thương mại YakJin tăng thêm 45 tỷ đồng (63%)…

Nguyễn Hiền