Văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và giấy phép kinh doanh hàng không chung

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và giấy phép kinh doanh hàng không chung
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 18/07/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 18/07/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 309/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực