Văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 22/06/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 22/06/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 278/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực