Văn bản: Thông báo kết luận của Thó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 06/06/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 255/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực