Văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Tthành

Tên văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Tthành
Cơ quan ban hành: VPCP
Ngày ban hành: 10/07/2017
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 10/07/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 296/TB-VPCP
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực