Trường hợp hệ thống bị lỗi, cơ quan Hải quan tiếp nhận C/O bản giấy

14:14 | 23/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố về xử lý trường hợp sự cố đối với C/O mẫu D điện tử.

Hải quan Hải Phòng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phải phản hồi nếu tra cứu trên hệ thống không thấy C/O mẫu D điện tử
Hướng dẫn kiểm tra C/O của cơ quan có thẩm quyền Myanmar

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo sự cố về Cổng thông tin một cửa ASEAN của Thái Lan từ ngày 31/5/2021 dẫn đến không truyền nhận được C/O mẫu D điện tử.

Hải quan Thái Lan sẽ có thông báo sau khi việc kết nối, trao đổi thông tin với các nước ASEAN được thông suốt.

Để kịp thời xử lý khi làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp hệ thống bị lỗi, cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận bản giấy được cấp đúng quy định Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

N.Linh