Hướng dẫn kiểm tra C/O của cơ quan có thẩm quyền Myanmar

10:11 | 11/03/2021

(HQ Online) - Liên quan đến việc áp dụng trang điện tử tra cứu thông tin C/O sử dụng chữ ký và mẫu dấu điện tử, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines
Hướng dẫn về tính hợp lệ trên C/O mẫu EAV
Hướng dẫn nộp bổ sung C/O để áp dụng ưu đãi thuế theo EVFTA
Hướng dẫn tra cứu thông tin C/O mẫu AJ trên cổng thông tin
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Hà Nội thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, về trang thông tin điện tử để tra cứu C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử, cơ quan có thẩm quyền của Myanmar thông báo C/O sử dụng mẫu dấu và chữ ký điện tử từ ngày 1/1/2021.

Kiểm tra thông tin về C/O mẫu D, AK, AJ, AANZ, AHK tại trang thông tin điện tử: http://verificationco.myanmartradenet.com/. → điền số tham chiếu C/O tại Mục “Reference No.*” (đính kèm tài liệu tham khảo do cơ quan có thẩm quyền của Myanmar cung cấp).

Về việc sử dụng C/O bản giấy trong trường hợp hệ thống bị lỗi, cơ quan có thẩm quyền của Myanmar thông báo hệ thống bị lỗi nên có thể không kiểm tra được thông tin C/O trên trang thông tin điện tử trong giai đoạn từ ngày 1/2/2020 đến 30/6/2021.

Theo đó, trường hợp hệ thống bị lỗi, cơ quan Hải quan tiếp nhận bản giấy được cấp đúng quy định Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và trên cơ sở thông báo của cơ quan có thẩm quyền Myanmar về việc áp dụng trang điện tử tra cứu thông tin C/O sử dụng chữ ký và mẫu dấu điện tử.

N.Linh