Hải quan Hải Phòng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

10:43 | 21/06/2021

(HQ Online) - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và yêu cầu của thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện các bước chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2018 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo cho phù hợp, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Hải quan Hải Phòng: Phát huy kênh tương tác online hỗ trợ doanh nghiệp
Số tờ khai tại Hải quan Hải Phòng tăng hơn 58% so với cùng kỳ
Kỷ lục xuất nhập khẩu tại Hải quan Hải Phòng trong thời điểm dịch phức tạp
Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 27.000 tỷ đồng trong 5 tháng
Hải quan Hải Phòng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Để triển khai, Cục Hải quan Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện đồng bộ hàng loạt công việc. Đó là, ban hành Kế hoạch để triển khai mở rộng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc…

Đáng chú ý, đơn vị đã tổ chức 1 cuộc họp để đơn vị tư vấn giới thiệu về Hệ thống, 1 lớp đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, đại diện công chức các đội công tác của các Chi cục và cấp 71 chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các học viên tham gia để hiểu và triển khai thành công theo đúng yêu cầu.

Sau quá trình nỗ lực triển khai, Cục Hải quan Hải Phòng đã hoàn thiện Chính sách chất lượng của Cục, mục tiêu chất lượng của Cục và 20 đơn vị thuộc, trực thuộc Cục, kế hoạch thực hiện mục tiêu, 6 quy trình tiêu chuẩn và 136 quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (trong đó 19 quy trình thủ tục hành chính hải quan cấp Cục và117 quy trình thủ tục hành chính hải quan cấp chi cục).

Ngày 17/5/2021, Cục Hải quan Hải Phòng có Quyết định số 899/QĐ-HQHP về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để thực hiện.

Cục Hải quan Hải Phòng đang triển khai hoạt động đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện các thủ tục công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng Quyết định 19/2014/QĐ-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hải quan Hải Phòng là đơn vị lớn của Ngành với lượng tờ khai hơn 1 triệu bộ và số thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Hết tháng 5/2021, toàn Cục thu ngân sách được 26.903 tỷ đồng, đạt 48,04% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 46,47 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đòng); tăng 20,68 % so với cùng kỳ năm 2020.

Thái Bình